lørdag 22. juni 2013

TAG TEACH

Wenche er ferdig utdannet som Canis intruktør :-) Jeg er stolt av hennes bragd! Med Ask som har vært sjuk mye av det siste året, men trofaste Tim som stand in når det trengs.

Jeg lånte bort "bena" mine til TAG TEACH prosjektet til Wenche :))

Vi gikk også "hele" øvelsen lineføring med vending til venstre, helt om og holdt, vending til høyre, og til slutt holdt. Her er det litt å jobbe med, men ikke værst til amatører og være uten mye lydighetstrening de siste åra :-)
http://www.youtube.com/watch?v=XOQ3v79MjcQ&feature=c4-overview&list=UUDU8kx7W7jlG7oauN-W0OmA


STEGRINGSPLAN - Spårhunden og lukterna

Grunnleggende sportrening.


Vi som hundetrener må lære hunden hva vi forventer av hunden. Dette må vi gjøre trinnvis før vi overlater ansvaret til hunden.

Først må vi bestemme oss for hvilken teknikk hunden skal ha når den går spor. Det er først og fremst  tidlig i treningen vi kan påvirke hundens sporadferd. Det kan ofte være smart å se hvordan hunden tar et spor under en vanlig luftetur. Ved slike spontanspor kan vi se hvordan hunden naturlig sporer uten at det blir en treningssituasjon for hunden.

 

Trinn 1 - Hardt underlag

 • Sporlegger går sporet på hardt underlag, som asfalt, grus, betong eller lignende
 • Lengde 10-40 m
 • Legges i medvind.
 • Gå med hunden i kort bånd fram til sporstart, for å unngå at den tar opp et annet spor.
 • Start når hunden har "satt på nesa"
 • På dette trinnet kan du la hunden tjuvstarte hvis den er ivrig. Vi kan fokusere på rutiner rundt sporstarten når vi vet at hunden skjønner oppgaven.
 • Direkte påslipp på sporet
 • Bestemme oss for hvor langt hunden skal kunne få lov til å gå ut til siden for sporkjernen. 10-15 cm til hver side.
 • Stoppe hvis hunden løfter hodet, går for langt ut til siden, eller gjør noe du ikke ønsker den skal gjøre i sporet.

Trinn 2 - Nye underlag og overganger

 • Hunden skal nå kunne gå rett fram 100m på hardt underlag, med nesen i sporkjernen (bare noen cm utenfor). Ha nesen i bakken hele tiden.
 • Nytt underlag, som gress, lyng osv.
 • Fortsatt direkte påslipp på sporet
 • Start gjerne på hardt underlag (kjent underlag). Gå så overgang asfalt til gress. Viktig at du stopper hvis hunden "går ut" i overgangen. Viktig å lære hunden at den skal ha samme sporteknikk som ved harde underlag hele veien.
 • Belønn ved overgangene hvor hunden bruker riktig sporteknikk
 • Rygg gjerne litt tilbake ved underlagsskifter for å unngå at det blir sporoppstart ved hvert nye underlag.
 • Lengde 200 - 300 m


Trinn 3 - Vinkler

 • Kan påstartes når hunden går overganger mellom ulike underlag uten å endre sporteknikk.
 • Legg gjerne runde vinkler før du går over til mer markante 90 grader eller spissere.
 • Vinkelen legges på et underlag. (Samme underlag)
 • Forstatt direkte påslipp på sporet
 • Gi fortsatt kort line, 2-3 m
 • Dersom hunden går over vinkelen, rygg gjerne noen skritt bakover slik at hunden får sjansen til å finne tilbake til sporet der den sist hadde det (litt før vinkelen) Det er viktig at hunden selv finner tilbake til sporet, og får med seg vinkelen, slik at den får med seg den erfaringen.
 • Vi kan gjerne berømme hunden med stemmen, og tydelig følge den når den gjør rett i vinkelen. Da belønner vi at hunden gjorde et aktivt og rett valg.
 • Være obs på hvordan vinden er. Vinden skal ikke komme fra den retning vinkelen går)
 • Bruk gjerne natulige hindringer ved de første vinklene. Terrenget, kantstener eller lignende. (Ta bort denne "hjelpen" raskt)

 

Trinn 4 - Overganger og vinkler i samme spor

 • Kan påstartes når overganger og vinkler fungerer hver for seg.
 • Nå legger vi spor med både overganger og vinkler i samme sporet.
 • Fortsatt direkte påslipp på sporet
 • Lengden på sporet er ikke det viktigste her, men ha fokus på overganger til ulike underlag og vinkler.
 • Vær obs på vær og vind

 

Trinn 5 - Forstyrrelser

 • Kortere spor med forstyrrelser
 • Spor med varierende underlag, overganger og vinkler
 • Fokus på planlagte forstyrrelser
 • Fortsatt direkte påslipp på sporet
 • Det legges inn ulike forstyrrelser: lukter, synsinntrykk, lyd, som tisseflekker, kryssende spor, damer i burka, syklister, andre dyr, trafikk, anleggsstøy ol.
 • Ikke mer forstyrrelser enn hunden klarer å takle, øk suksessivt, men på grensen


 

Trinn 6 - Sporoppsøk

 • Sporet skal inneholde alle elementer fra tidligere trinn
 • Nå skal hunden starte å lete opp sporet
 • Start med at sporet starter noen meter foran hunden i hundens retning
 • Arbeid deg så rundt klokka
 • Varier avstand

 

Trinn 7 - Gi hunden ansvar

 • Her kan du introdusere sporlina hvis du ikke allerede har gjort det
 • Gi mer line, og mer ansvar til hunden
 • Gå gjennom alle momentene fra tidligere trinn
 • Varier miljø
 • Stopp opp som tidligere hvis hunden ikke sporer slik du vil den skal spore

 

Trinn 8 - Ukjente spor

 • Nå kan du starte å gå spor som er ukjent for deg og hunden
 • Ikke vanskelige i starten
 • Ha fokus på draget i lina
 • Gå så etterhvert spor med alle momenter fra tidligere trinn
 • Varier lengde, overganger, underlag, miljø og forstyrrelser
 

SPORKURS FOR VIDEREKOMMENDE, dag 2

Dagsplan dag 2:

 • Vi gikk først gjennom hvordan sporene/GPS sporene vi gikk på slutten av dag 1. Disse sporene var på ca. 1 kilometer med 2 kryssende veier.GPS sporene ble vist med kartet oppe på lerrettet.
 • Teori; vi gikk gjennom hjemmeleksa
 • Ut å observere hunder i spor hvor det er lagt ut spesielle forstyrrelser
 • Ut å observere hvordan hundefører takler at sporet tar en overraskende retning
 • 2 nye ekvipasjer ut på GPS spor. Sporlegger fikk instrukser på hvordan sporet skulle legges.
 • Alle skulle prøve spor med overraskelser. Enten med forstyrrelser eller retning.
 • Gikk gjennom hvordan de 2 siste GPS sporene ble gjennomført.
 • Teori rundt hvilket nivå vi bør legge oss på.
 • Hvordan de sertifiserer ekvipasjer for skarpsøk i Svergie.
 • Avsluttet med tips og råd om hvordan vi bør legge opp treninga vår framover.

 

GPS sporet vi gikk lørdag kveld:Vi hadde en veldig klussete start, men kom i gang etter å ha gått tilbake til bilen og gitt Chanel vann. Da fikk hun draget i lina, og vi gikk spor :) Hun hadde roligere tempo enn jeg er vant med, og virket ikke topp motivert. Etter ca. 500 m gikk vi av sporet, og jeg stoppet Chanel altfor sent til å klare og finne tilbake til sporet. I hvertfall slik det kokte i hodet mitt ;-)

2 positive tilbakemeldinger:
 • ga ikke opp etter å ha klusset rundt ved sporstart. Prøvde igjen og kom i gang.
 • God lineføring når Chanel kom i gang.
2 momenter å jobbe med:
 • Rutiner ved sporstart.
 • Tren opp igjen motivajsonen til Chanel.
Mine notater:
 • Øv på gode rutiner ved sporstart. Ref. banesøk.
 • Belønn underveis når Chanel sporer bra. Overrask henne og gjør sporet uforutsigbart.
 • Ta pauser i sporet om det blir nødvendig.

Hjemmelekse - stegringsplan

DEKKMARKERING AV GJENSTAND I SPORET


1. Gå spor opp til 500 m
 • 1 av 3 opptil 500 m
 • 2 av 3 opptil 500 m
 • 3 av 3 opptil 500 m
 • 3 av 3 opptil 500 m

2. Gå spor på hardt underlag 50 m
 • 1 av 3 på hardt underlag 50 m
 • 2 av 3 på hardt underlag 50 m
 • 3 av 3 på hardt underlag 50 m
 • 3 av 3 på hardt underlag 50 m

3. Gå spor i nye miljøer
 • 1 av 3
 • 2 av 3
 • 3 av 3
 • 3 av 3 

4. Dekk ved gjendstand
 • Flyt på frivillig dekk foran meg
 • 1 av 3 med gjenstand mellom forbena, foran meg
 • 2 av 3 med gjenstand mellom forbena, foran meg
 • 3 av 3 med gjenstand mellom forbena, foran meg
 • 3 av 3 med gjenstand mellom forbena, foran meg
 • 3 av 3 med gjenstand mellom forbena, 1/2 m unna meg
 • 3 av 3 med gjenstand mellom forbena, 1 m unna meg
 • 3 av 3 med gjenstand mellom forbena, 2 m unna meg
 • 3 av 3 med gjenstand mellom forbena, 5 m unna meg 

5. Dekk ved gjenstand, gjemt unna
 • 1 av 3 når gjenstand er gjemt
 • 2 av 3 når gjenstand er gjemt
 • 3 av 3 når gjenstand er gjemt
 • 3 av 3 når gjenstand er gjemt 

6. Øke motivasjon for å dekke ved gjenstand/LEKE
 • Leke med hunden
 • Kaste leken
 • La hunden nesten komme bort til leken, 5 cm unna
 • Vent til hunden dekker
 • SUPERBELØINNING
 • 1 av 3 raske dekker ved leken
 • 2 av 3 raske dekker ved leken
 • 3 av 3 raske dekker ved leken
 • 3 av 3 raske dekker ved leken

7. Legge gjenstand i sporet
 • 1 av 3 spor opptil 100 m, 1 gjenstand
 • 2 av 3 spor opptil 100 m, 1 gjenstand
 • 3 av 3 spor opptil 100 m, 1 gjenstand
 • 3 av 3 spor opptil 100 m, 1 gjenstand
 • 1 av 3 spor opptil 100 m, 2 gjenstand
 • 2 av 3 spor opptil 100 m, 2 gjenstand
 • 3 av 3 spor opptil 100 m, 2 gjenstand
 • 3 av 3 spor opptil 100 m, 2 gjenstand
 • 1 av 3 spor opptil 500 m, 2 gjenstand
 • 2 av 3 spor opptil 500 m, 2 gjenstand
 • 3 av 3 spor opptil 500 m, 2 gjenstand
 • 3 av 3 spor opptil 500 m, 2 gjenstand

NB! Varier avstanden til gjenstanden i sporet.
Eksempel: 20 m - 50 m - 15 m - 40 - 20 m - 60 m - 10 m - 35 m - 15 m - 70 m

Spesielle forstyrrelser:


Viktig å trene på så mange forstyrrelser vi kan komme på! Oppsøk steder der vi kan møte nye forstyrrelser.


Sporet tar overraskene retning:


Vi som hundeførere lager ofte et bildet i hodet på hvor sporet mest sannsynlig går. Tren på uforutsette retninger i sporet!


Sporøkt med overraskende forstyrrelser og retning i sporet

Chanel og jeg fikk et spor med overraskende retning i sporstart. Hun gikk "baksporet" først, og da ble det stopp ved en vegg. Etter denne starten kom vi ikke i gang igjen. Jeg ble varm i toppen, prøvde forskjellige metoder for å få Chanel i gang igjen. Gikk litt unna før jeg gikk til sporstart. Gikk unna å ga henne et lite pusterom. Gikk unna og lekte henne litt opp. Ikke noe av dette fungerte. Chanel stod bare og så opp på meg. Tydlig at hun ikke visste hva jeg forventet at hun skulle gjøre.

IGJEN: Gode rutiner ved sporstart, slik at det er forutsigbart for Chanel.

Jens gikk opp et kjent spor til meg på asfalt slik at vi kunne avslutte på en god måte :-))


Hvilket nivå bør vi legge oss på?

Bruk stegringsplanen fra boka "Spårhunden og lukterna" for å finne ut hvilket nivå vi er på.


MINE NOTATER FOR TIPS I VIDERE TRENING:

SPORSTART
 • sjekk ut sporstarten
 • fra hvilket hold skal vi starte?
 • bruk alltid samme rutine før sporstart, uansett. (Tenk banesøk)
 • lag egen rutine: sette/legge hunden ved sporstart, stå gjerne litt bak hunden eller med hunden mellom bena slik at det ikke blir lydighet av det. (varier din egen posisjon også i sporstart)
 • vent til hunden snuser
VARIER
 • forstyrrelser
 • miljøer
 • belønningskvalitet
 • belønningssted
 • belønningsmetode
 • overrask hunden i sporet!!!!
BELØNN NÅR HUNDEN GÅR SLIK DU VIL
 • kast leke/godbit rett over hodet
 • bruk stemmen først når hunden ser belønningen komme
FOKUS TRENING
 • finne en het leke
 • kaste leken unna, holde fast hunden
 • når hunden ser på leken, JA, hunden kaster seg etter leken
 • hunden skal ha fokus på leken
 • etterhvert skal vi ha hunden fri, og den skal vente til den får JA, før den kaster seg etter leken
 • varier tid hunden ser på leken
 • varier din posisjon i forhold til hunden
 • legg/kast leken lenger og lenger bort
 • til slutt gjem leken
MARKERING
 • krafse og hals markering er ikke nøyaktig nok. Er heller ikke pålitelig, da det også kan være frustrasjon eller utsjekking
 • dekk og sitt kan være fin i sporet
 • frys er nøyaktig
GPS
 • Garmin Astro
 • Garmin Basecamp

Sertifisering i Sverige

De jobber etter en "innholdsfortegnelse" over hva som skal til for å kunne gjøre skarpt arbeid.
De tester seg jevnlig, enten klarer de det eller så klarer de det ikke, ingen unnskyldning! Får ikke jobbe med skarpe søk før de klarer testen igjen.


Treningsmengde framover

Eksempel  for en som vil jobbe med sporadferden:
 • 2 - 4 spor pr. økt
 • 3 - 4 økter i uka
 • i 3 uker
 • 2 - 4 spor med forkjellige underlag
 • 3 - 4 økter u uka
 • i 3 uker
 • 2 - 4 spor med vinkler og overganger
 • 3 - 4 økter i uka
 • i 3 uker
 • osv.

Dette har vært et lærerikt og annerledes kurs, med både positive og litt mindre positive opplevelser. Jeg merket meg at kursholderne snakket mer om de ekvipasjene vi stod og så på enn til den samme ekvipasjen etterpå. Dette gjør meg ofte usikker, og kanskje flere med meg. Men alt i alt et lærerikt kurs med noen a-ha opplevelser :-) Jeg har fått tips om hvordan jeg kan løse de punktene jeg hadde notert meg før kurset, så nå er det bare å lage en treningsplan og teste ut!


 Jens og Tobias
(håper Therese tilgir meg for at jeg tjuvlåner bildet hennes)SPORKURS FOR VIDEREKOMMENDE, dag 1.

Endelig kom helgen jeg hadde store forventninger til. Kurs med Tobias Gustavsson, en av forfatterne til boka "Spårhunden og lukterna".


Før kurset hadde jeg satt opp noen elementer jeg gjerne ville ha fokus på og få tips om spesielt denne helga.
 1. Rutiner ved sporstart.
 2. Rutiner ved sporslutt.
 3. Markering av gjenstand i sporet.
 4. Hvordan motivere hunden? Råd og tips
 5. Grundighet i sporet, unngå slurving i vinkler.
Tidlig lørdag morgen kl. 6. 30 startet jeg ferden til Hønefoss. Oppmøte kl. 8.45. Alltid spennende å komme på nye kurs. Mange nye hundeførere og gjøre bekjentskap med, ny lærdom, og kursholdere jeg ikke har hatt noen erfaring med tidligere.

Det viste seg at Tobias ikke var alene om å kjøre kurset, han hadde med seg kollega Jens Karlsson fra SWDI-Scandinavian Working Dog Institute. (også en av forfatterne til "Spårhunden og lukterna").

Dagsplan dag 1:

 • Teori. (Dele gruppen opp i par. En deltager med hund, og en observatør.)
 • Alle ekvipasjene skulle gå et kort spor. Det eneste hundefører fikk til informasjon før sporstart var hvor sporstarten var.
 • Oppsummering av hva vi lærte ved å observere de korte sporene.
 • Teori; steg 1-4 fra stegringsplanen i boka deres.
 • Hver ekvipasje skulle legge 3 korte spor på asfalt, ref. steg 1
 • Teori; hvordan lage en stegringsplan for det vi ønsker å oppnå
 • Hver ekvipasje skulle legge 3 spor etter hvor de var i stegringsplanen.
 • Teori; gikk gjennom hva vi har lært av de 3 siste sporene.
 • Sette opp et moment vi ønsker å ha ekstra forkus på. Hjemmelekse: Stegringsplan for hvordan  trene inn det momentet vi valgte å ha fokus på.
 • Alle ekvipasjene skulle gå et spor på ca. 1 kilometer. Hvorav 2 ekvipasjer skulle gå med GPS, slik at vi kunne se sporet på kartet.
Kursdagen startet med en teorigjennomgang med Jens.

Teoriøkt 1 - Grunnleggende sportrening.

Vi som hundetrener må lære hunden hva vi forventer av hunden. Dette må vi gjøre trinnvis før vi overlater ansvaret til hunden.

Det finnes 3 typer sporhunder:
 1. Tracking dog - fra fotavtrykk til fotavtrykk. Går med nesa i sporkjernen.
 2. Trailing dog - vittring fra sporet som har drevet med vinden. Går med høy nese.
 3. Air scent dog - vindbåren vittring. Søker på overvær.
Først må vi bestemme oss for hvilken teknikk hunden skal ha når den går spor. Vi ønsker å ha en tracking dog, med nesa i sporkjernen. Det er først og fremst tidlig i treningen vi kan påvirke hundens sporadferd. Det kan ofte være smart å se hvordan hunden tar et spor under en vanlig luftetur. Ved slike spontanspor kan vi se hvordan hunden naturlig sporer uten at det blir en treningssituasjon for hunden.
 • Luktbildet består av 2 komponenter; lukt/vittring og underlag
 • Luftmolekyler blir redusert med mindre enn 30% etter 1-2 dager.
 • Hunden trenger kun 3 til 5 fotspor for å feste seg i sporet
 • Metoder for innlæring kan være godbitspor, spontanspor eller SIAB (Scent In A Bottle)
 • Start på hardt underlag, fokus på riktig sporteknikk
 • Feilfri innlæring er mest effektivt.
 • Vær nøye i grunninnlæringa.
 • I grunninnlæringa bør vi legge opp treninga slik at hunden lykkes hver gang.
 • Tren et moment om gangen.
 • Vi må styre hunden mye i starten for å lære hunden riktig sporadferd.
 • Løfter hunden hodet, stopp.
 • Er du i tvil om hunden er på sporet, gå bakover til siste sikre punkt.
 • Viktig at hunden tar initiativ. I grunninnlæringa kan gjerne hunden tjuvstarte. Rutinene ved sporstart kan komme når den kan å gå spor.
 • Stimuler til hundens eget initiativ; kun se på bakken, hunden skal ikke se på oss.
 • Har du utfordringer med å få hunden interessert ved sporstart kan du legge hånda i bakken, eller gå rett ut foran hunden, for så å gå tilbake, stå i ro og se om hunden fatter interesse.
 • Belønn underveis, belønn når hunden sporer slik du vil den skal spore. Varier når du belønner. Husk å overraske hunden med belønninger underveis, slik at de får høyere motivasjon.
 • Vent med å trene inn sporopptak til hunden kan gå spor.
 • Vi vet ikke når hunden retningsbestemmer sporet. Derfor trener vi alltid på rett retning i grunntreningen, slik at det blir en vane for hunden. Da blir det større sannsynlighet for at de tar riktig retning senere.
 • Sett tydelig mål, og lag en treningsplan som deler opp sporet i mange momenter.
 • Trene - Teste - Stole på. (her noterer jeg meg at treningsspiralen jeg tidligere har lært fra Stig er mer komplett: Trene - Observere - Vurdere/evaluere - Tiltak)
 • Kvalitetsikre treninga.
Før vi gikk ut for å gå spor måtte vi alle sette oss et mål om hva slags spor vi skal kunne gå om et år.

MÅL:
Lengde:           2 kilometer
Liggetid:         24 timer
Forstyrrelse:    Damer i burka, tisseflekker, by-boligområde
Annet:             ID-spor, dekkmarkere gjenstand

DELMÅL:
Forskjellige underlag
Overganger mellom forskjellige underlag
Sporopptak
Sporstart, rutiner
ID
Dekkmarkere gjenstand
Forstyrrelser
Liggetid
Lengde

HVORDAN NÅ DETTE MÅLET?
Treningsplan for hvert moment
Sett opp planen med 3 uker som intervall
Teste


Sporøkt 1 - kort ukjent spor med oppmerket sporstart

Etter denne teoriøkta gikk vi ut og luftet hundene før hver enkelt skulle gå det korte sporet. Dette sporet var for å kartlegge hva hver enkelt ekvispasje skulle jobbe med denne helga.

Kursdeltagerne denne helga :))

Jeg meldte meg som første mann ut, og kludret til ved sporstart. Når vi endelig kom i gang gikk Chanel sporet ned gressplenen.

LÆRDOM:
1. Holde på mine faste rutiner ved sporstart.
2. Sporlina må være i orden.
3. Når jeg kun vet punktet hvor starten er, må jeg sette Chanel på rett på det punktet! Det er det eneste sikre punktet jeg kjenner av sporet.
4. Trene inn søk som en sikker kommando. Må gi Chanel riktige signaler.

De fleste av oss hadde nok skuldrene litt oppunder øra, og gjorde noen viktige erfaringer ved ukjente spor. Det eneste vi visste var sporstart, ikke hvilken retning sporet gikk. Dette viste oss at vi som hundefører ofte er forutinntatt på hvordan sporet ligger. Vi må heller la hunden løse utfordringen. Dersom vi er usikre på om hunden skjønner oppgaven går vi bare tilbake i stegringsplanen.


Teoriøkt 2 - Stegringsplanen 1 til 4

Trinn 1

 • Sporlegger går sporet på hardt underlag, som asfalt, grus, betong eller lignende
 • Lengde 10-40 m
 • Legges i medvind.
 • Gå med hunden i kort bånd fram til sporstart, for å unngå at den tar opp et annet spor.
 • Start når hunden har "satt på nesa"
 • På dette trinnet kan du la hunden tjuvstarte hvis den er ivrig. Vi kan fokusere på rutiner rundt sporstarten når vi vet at hunden skjønner oppgaven.
 • Direkte påslipp på sporet
 • Bestemme oss for hvor langt hunden skal kunne få lov til å gå ut til siden for sporkjernen. 10-15 cm til hver side.
 • Stoppe hvis hunden løfter hodet, går for langt ut til siden, eller gjør noe du ikke ønsker den skal gjøre i sporet.

Trinn 2

 • Hunden skal nå kunne gå rett fram 100m på hardt underlag, med nesen i sporkjernen (bare noen cm utenfor). Ha nesen i bakken hele tiden.
 • Nytt underlag, som gress, lyng osv.
 • Fortsatt direkte påslipp på sporet
 • Start gjerne på hardt underlag (kjent underlag). Gå så overgang asfalt til gress. Viktig at du stopper hvis hunden "går ut" i overgangen. Viktig å lære hunden at den skal ha samme sporteknikk som ved harde underlag hele veien.
 • Belønn ved overgangene hvor hunden bruker riktig sporteknikk
 • Rygg gjerne litt tilbake ved underlagsskifter for å unngå at det blir sporoppstart ved hvert nye underlag.
 • Lengde 200 - 300 m

Trinn 3

 • Kan påstartes når hunden går overganger mellom ulike underlag uten å endre sporteknikk.
 • Legg gjerne runde vinkler før du går over til mer markante 90 grader eller spissere.
 • Vinkelen legges på et underlag. (Samme underlag)
 • Forstatt direkte påslipp på sporet
 • Gi fortsatt kort line, 2-3 m
 • Dersom hunden går over vinkelen, rygg gjerne noen skritt bakover slik at hunden får sjansen til å finne tilbake til sporet der den sist hadde det (litt før vinkelen) Det er viktig at hunden selv finner tilbake til sporet, og får med seg vinkelen, slik at den får med seg den erfaringen.
 • Vi kan gjerne berømme hunden med stemmen, og tydelig følge den når den gjør rett i vinkelen. Da belønner vi at hunden gjorde et aktivt og rett valg.
 • Være obs på hvordan vinden er. Vinden skal ikke komme fra den retning vinkelen går)
 • Bruk gjerne natulige hindringer ved de første vinklene. Terrenget, kantstener eller lignende. (Ta bort denne "hjelpen" raskt)

Trinn 4

 • Kan påstartes når overganger og vinkler fungerer hver for seg.
 • Nå legger vi spor med både overganger og vinkler i samme sporet.
 • Fortsatt direkte påslipp på sporet
 • Lengden på sporet er ikke det viktigste her, men ha fokus på overganger til ulike underlag og vinkler.
 • Vær obs på vær og vind


Sporøkt 2 - 3 korte spor etter trinn 1

Vi gikk 3 korte spor på asfalt for å kartlegge hvordan hunden vår sporer. Spor 1 gikk Chanel fint i sporkjernen. I spor 2 dekkmarkerte hun krittmerket som markerte sporstarten (jeg kunne ikke belønne det, om jeg så gjerne ville). I spor 3 måtte jeg stoppe opp et par ganger fordi jeg syntes hun gikk for langt ut (maks 15 cm ut til hver side av sporkjerne). Belønnet alle 3 sporene med å kaste kong over hodet hennes. Jeg må øve mer på kastet mitt :-)


Litt mat må til ........
 
 


Teoriøkt 3 - treningsplan

Vi fikk tips om hvordan legge opp en treningsplan for sporoppsøk etter 30m langs en grusvei.
 1. Lære hunden å gå spor, 1 av 3, 2 av 3, og 3 av 3 økende til > 500m
 2. 30 meter rett fram på hardt underlag, 1 av 3, 2 av 3, og 3 av 3 økende spor over veg med opptil 50m på veg
 3. Ta opp og retningsbestemme sporet i opptil 90 graders vinkel. 3 av 3 direktepåslipp, 3 av 3 direktepåslipp 45, 90, 130 grader.
 4. Sporoppsøk på opptil 50m langs veg. 3 av 3 sporoppsøk 2-5 m 10 grader, 3 av 3 sporoppsøk 2-50m 10-45 opptil 90 grader. 
Tips for ukeplan - Ikke tren på samme moment på en økt

Eksempel uke 1:  1 av 3 opptil 500 m spor
                             1 av 3 30m hardt underlag
                             3 av 3 direktepåslipp
                             3 av 3 sporoppsøk 2 m, 10 grader

BELØNN KORT OG INTENSIVT! IKKE TREN PÅ DET DU ALLEREDE KAN!


Sporøkt 3 - underlagsendring og vinkler

SPOR 1:
Lengde 50m -  asfalt 20 m  - overgang til gress - gress 20 - 90 graders vinkel - 10 m gress
24 grader og sol - kjent spor
Chanel kom godt i gang, gikk overgangen helt jevnt, gikk over vinkel, jeg stoppet og gikk et par skritt bakover, Chanel tok opp sporet igjen og gikk vinkelen.
Fikk tilbakemelding på at jeg hadde god lineføring, og at Chanel har god sporteknikk :-)

SPOR 2:
Lengde 50m - asfalt 15 m - vinkel 45 grader rett etter overgang til gress, gress 20 m - vinkel 90 grader 0,5m før ut mot asfalt
24 grader og sol, fikk i oppgave å gå ukjent spor
Chanel kom i gang etter litt "leting" ved sporstart, gikk bra første overgang, gikk over vinkelen i gresset, og jeg stoppet ikke raskt nok. Jeg kjente ikke helt når hun var av, og derfor rygget jeg ikke langt nok bakover til å gi henne muligheten til å finne igjen sporet. Det ble mye feilsignaler i lina fra meg. Neste spor: kjent.

SPOR 3:
Lengde 40 m - gress 15 m - 90 grader vinkel 1 m før ut på asfalt, 5 m - inn på gress - 90 graders vinkel etter 0,5 m - 20 m gress
24 grader og sol - kjent spor
Her gikk vi helt i stå fra første stund. Chanel fant mat liggende i sporet etter 3-4 m, vi kom ikke videre. Da var både jeg og Chanel kokende varme, og det kokte litt i hodet til hundeføreren gitt....

OPPGAVE AV JENS: Jeg må stole mer på draget i lina, enn på synet mitt på adferden til Chanel + jeg må utfordre meg mer med ukjente spor.


Teoriøkt 4 - hjemmelekse og planlegge dagens siste spor

Nå skulle alle deltagerne velge et moment de skulle lage en stegringsplan på til neste dag. Jeg valgte "Dekkmarkering av gjenstand i sporet".

Dagens siste spor skulle være et spor på ca. 1 kilometer, med 2 kryssende veier. 2 av sporleggerne fikk med seg GPS. Kristin la opp et GPS spor til meg og Chanel. Jeg la opp spor til Kristin og Dora.

Sporleggern skulle gå sammen med ekvipasjen under sporet og notere seg 2 elementer ekvipasjen gjør bra, og 2 elementer de kan forbedre.

 Etter endt kursdag - på Klækken Hotell:

 
 Kristin og jeg koser oss med god mat etter en avkjølende svømmetur i bassenget.
God mat og hjemmelekser :-)
 

søndag 16. juni 2013

Vi kom med :-)

Nå er det lenge siden jeg burde ha blogget! Vi var så heldig at vi kom med som en ekvipasje på sporkurset med Tobias Gustavson. YESSS!!!


Her måtte det trenes. Vi har jobbet etter treningsplanen jeg la på forrige blogginnlegg og har blant annet jobbet med fokustrening, belønning underveis i sporet, og trent på overganger til forskjellige underlag.


FOKUSTRENING
Jeg har jobbet med at Chanel skal ha fokus framover, og ikke opp på meg. Dette har vært en god utfordring etter mange års jobbing med fokus på meg. Jeg startet med å legge en godbit foran Chanel og belønnet henne så fort hun slapp meg med blikket og sendte godbiten et blikk. For så å utfordre henne med at hun må holde blikket lenger på godbiten før hun får vær så god samtidig som jeg har variert plasseringen av godbiten. Dette har vært en morsom utfordring :-) Nå gjenstår det å overføre dette til gjenstand og spor.


BELØNNING UNDERVEIS I SPORET
Det er også noe å trene på. Nå har vi fjernet godbitene helt fra sporet, og ønsker å belønne når sporingen er slik jeg vil ha den.

Det er ingen enkel oppgave. De største utfordringene er:
1. Belønningen må kastes rett over hodet på Chanel, og ikke for langt.
2. Jeg må vente med å si bra før Chanel ser belønningen.

Her har kameraet kommet godt med :-)
Det viser at jeg må ha fokus på:
1. Lineføringa mi.
2. Belønningene mine.

 


SPOR MED OVERGANGER TIL NYE UNDERLAG
Jeg har den siste tiden hatt veldig stor fokus på hvordan jeg vil at Chanel skal gå spor, og mindre fokus på hvorfor hun går spor. Halloooooo....... BELØNNING, BELLØNNINGSKVALITET!!!! Jeg planla derfor et figurantspor på ca. 750 m med overganger som grus til asfalt, asfalt til grus, grus til gress, gress til asfalt, asfalt til gress, og gress til grus.

I dette sporet var jeg veldig opptatt av hvordan Chanel er når det er forstyrrelser i sporet, hvordan hun er når hun trenger en liten pause, og hvordan hun er når hun går i gang med sporet igjen. Det er i hvertfall ingen tvil om hvordan hun er når hun kjenner at Pia er rett rundt hjørnet :-)

 
 

KURSET GJENNOMFØRT
Kurset med Tobias Gustavsson og Jens Karlsson var for 2 uker siden nå, og jeg har begynt å fordøye alle inntrykkene, opplevelsene og læringen fra den helga. En full oppsummering kommer når jeg har fått det ned på papiret.