lørdag 22. juni 2013

SPORKURS FOR VIDEREKOMMENDE, dag 1.

Endelig kom helgen jeg hadde store forventninger til. Kurs med Tobias Gustavsson, en av forfatterne til boka "Spårhunden og lukterna".


Før kurset hadde jeg satt opp noen elementer jeg gjerne ville ha fokus på og få tips om spesielt denne helga.
 1. Rutiner ved sporstart.
 2. Rutiner ved sporslutt.
 3. Markering av gjenstand i sporet.
 4. Hvordan motivere hunden? Råd og tips
 5. Grundighet i sporet, unngå slurving i vinkler.
Tidlig lørdag morgen kl. 6. 30 startet jeg ferden til Hønefoss. Oppmøte kl. 8.45. Alltid spennende å komme på nye kurs. Mange nye hundeførere og gjøre bekjentskap med, ny lærdom, og kursholdere jeg ikke har hatt noen erfaring med tidligere.

Det viste seg at Tobias ikke var alene om å kjøre kurset, han hadde med seg kollega Jens Karlsson fra SWDI-Scandinavian Working Dog Institute. (også en av forfatterne til "Spårhunden og lukterna").

Dagsplan dag 1:

 • Teori. (Dele gruppen opp i par. En deltager med hund, og en observatør.)
 • Alle ekvipasjene skulle gå et kort spor. Det eneste hundefører fikk til informasjon før sporstart var hvor sporstarten var.
 • Oppsummering av hva vi lærte ved å observere de korte sporene.
 • Teori; steg 1-4 fra stegringsplanen i boka deres.
 • Hver ekvipasje skulle legge 3 korte spor på asfalt, ref. steg 1
 • Teori; hvordan lage en stegringsplan for det vi ønsker å oppnå
 • Hver ekvipasje skulle legge 3 spor etter hvor de var i stegringsplanen.
 • Teori; gikk gjennom hva vi har lært av de 3 siste sporene.
 • Sette opp et moment vi ønsker å ha ekstra forkus på. Hjemmelekse: Stegringsplan for hvordan  trene inn det momentet vi valgte å ha fokus på.
 • Alle ekvipasjene skulle gå et spor på ca. 1 kilometer. Hvorav 2 ekvipasjer skulle gå med GPS, slik at vi kunne se sporet på kartet.
Kursdagen startet med en teorigjennomgang med Jens.

Teoriøkt 1 - Grunnleggende sportrening.

Vi som hundetrener må lære hunden hva vi forventer av hunden. Dette må vi gjøre trinnvis før vi overlater ansvaret til hunden.

Det finnes 3 typer sporhunder:
 1. Tracking dog - fra fotavtrykk til fotavtrykk. Går med nesa i sporkjernen.
 2. Trailing dog - vittring fra sporet som har drevet med vinden. Går med høy nese.
 3. Air scent dog - vindbåren vittring. Søker på overvær.
Først må vi bestemme oss for hvilken teknikk hunden skal ha når den går spor. Vi ønsker å ha en tracking dog, med nesa i sporkjernen. Det er først og fremst tidlig i treningen vi kan påvirke hundens sporadferd. Det kan ofte være smart å se hvordan hunden tar et spor under en vanlig luftetur. Ved slike spontanspor kan vi se hvordan hunden naturlig sporer uten at det blir en treningssituasjon for hunden.
 • Luktbildet består av 2 komponenter; lukt/vittring og underlag
 • Luftmolekyler blir redusert med mindre enn 30% etter 1-2 dager.
 • Hunden trenger kun 3 til 5 fotspor for å feste seg i sporet
 • Metoder for innlæring kan være godbitspor, spontanspor eller SIAB (Scent In A Bottle)
 • Start på hardt underlag, fokus på riktig sporteknikk
 • Feilfri innlæring er mest effektivt.
 • Vær nøye i grunninnlæringa.
 • I grunninnlæringa bør vi legge opp treninga slik at hunden lykkes hver gang.
 • Tren et moment om gangen.
 • Vi må styre hunden mye i starten for å lære hunden riktig sporadferd.
 • Løfter hunden hodet, stopp.
 • Er du i tvil om hunden er på sporet, gå bakover til siste sikre punkt.
 • Viktig at hunden tar initiativ. I grunninnlæringa kan gjerne hunden tjuvstarte. Rutinene ved sporstart kan komme når den kan å gå spor.
 • Stimuler til hundens eget initiativ; kun se på bakken, hunden skal ikke se på oss.
 • Har du utfordringer med å få hunden interessert ved sporstart kan du legge hånda i bakken, eller gå rett ut foran hunden, for så å gå tilbake, stå i ro og se om hunden fatter interesse.
 • Belønn underveis, belønn når hunden sporer slik du vil den skal spore. Varier når du belønner. Husk å overraske hunden med belønninger underveis, slik at de får høyere motivasjon.
 • Vent med å trene inn sporopptak til hunden kan gå spor.
 • Vi vet ikke når hunden retningsbestemmer sporet. Derfor trener vi alltid på rett retning i grunntreningen, slik at det blir en vane for hunden. Da blir det større sannsynlighet for at de tar riktig retning senere.
 • Sett tydelig mål, og lag en treningsplan som deler opp sporet i mange momenter.
 • Trene - Teste - Stole på. (her noterer jeg meg at treningsspiralen jeg tidligere har lært fra Stig er mer komplett: Trene - Observere - Vurdere/evaluere - Tiltak)
 • Kvalitetsikre treninga.
Før vi gikk ut for å gå spor måtte vi alle sette oss et mål om hva slags spor vi skal kunne gå om et år.

MÅL:
Lengde:           2 kilometer
Liggetid:         24 timer
Forstyrrelse:    Damer i burka, tisseflekker, by-boligområde
Annet:             ID-spor, dekkmarkere gjenstand

DELMÅL:
Forskjellige underlag
Overganger mellom forskjellige underlag
Sporopptak
Sporstart, rutiner
ID
Dekkmarkere gjenstand
Forstyrrelser
Liggetid
Lengde

HVORDAN NÅ DETTE MÅLET?
Treningsplan for hvert moment
Sett opp planen med 3 uker som intervall
Teste


Sporøkt 1 - kort ukjent spor med oppmerket sporstart

Etter denne teoriøkta gikk vi ut og luftet hundene før hver enkelt skulle gå det korte sporet. Dette sporet var for å kartlegge hva hver enkelt ekvispasje skulle jobbe med denne helga.

Kursdeltagerne denne helga :))

Jeg meldte meg som første mann ut, og kludret til ved sporstart. Når vi endelig kom i gang gikk Chanel sporet ned gressplenen.

LÆRDOM:
1. Holde på mine faste rutiner ved sporstart.
2. Sporlina må være i orden.
3. Når jeg kun vet punktet hvor starten er, må jeg sette Chanel på rett på det punktet! Det er det eneste sikre punktet jeg kjenner av sporet.
4. Trene inn søk som en sikker kommando. Må gi Chanel riktige signaler.

De fleste av oss hadde nok skuldrene litt oppunder øra, og gjorde noen viktige erfaringer ved ukjente spor. Det eneste vi visste var sporstart, ikke hvilken retning sporet gikk. Dette viste oss at vi som hundefører ofte er forutinntatt på hvordan sporet ligger. Vi må heller la hunden løse utfordringen. Dersom vi er usikre på om hunden skjønner oppgaven går vi bare tilbake i stegringsplanen.


Teoriøkt 2 - Stegringsplanen 1 til 4

Trinn 1

 • Sporlegger går sporet på hardt underlag, som asfalt, grus, betong eller lignende
 • Lengde 10-40 m
 • Legges i medvind.
 • Gå med hunden i kort bånd fram til sporstart, for å unngå at den tar opp et annet spor.
 • Start når hunden har "satt på nesa"
 • På dette trinnet kan du la hunden tjuvstarte hvis den er ivrig. Vi kan fokusere på rutiner rundt sporstarten når vi vet at hunden skjønner oppgaven.
 • Direkte påslipp på sporet
 • Bestemme oss for hvor langt hunden skal kunne få lov til å gå ut til siden for sporkjernen. 10-15 cm til hver side.
 • Stoppe hvis hunden løfter hodet, går for langt ut til siden, eller gjør noe du ikke ønsker den skal gjøre i sporet.

Trinn 2

 • Hunden skal nå kunne gå rett fram 100m på hardt underlag, med nesen i sporkjernen (bare noen cm utenfor). Ha nesen i bakken hele tiden.
 • Nytt underlag, som gress, lyng osv.
 • Fortsatt direkte påslipp på sporet
 • Start gjerne på hardt underlag (kjent underlag). Gå så overgang asfalt til gress. Viktig at du stopper hvis hunden "går ut" i overgangen. Viktig å lære hunden at den skal ha samme sporteknikk som ved harde underlag hele veien.
 • Belønn ved overgangene hvor hunden bruker riktig sporteknikk
 • Rygg gjerne litt tilbake ved underlagsskifter for å unngå at det blir sporoppstart ved hvert nye underlag.
 • Lengde 200 - 300 m

Trinn 3

 • Kan påstartes når hunden går overganger mellom ulike underlag uten å endre sporteknikk.
 • Legg gjerne runde vinkler før du går over til mer markante 90 grader eller spissere.
 • Vinkelen legges på et underlag. (Samme underlag)
 • Forstatt direkte påslipp på sporet
 • Gi fortsatt kort line, 2-3 m
 • Dersom hunden går over vinkelen, rygg gjerne noen skritt bakover slik at hunden får sjansen til å finne tilbake til sporet der den sist hadde det (litt før vinkelen) Det er viktig at hunden selv finner tilbake til sporet, og får med seg vinkelen, slik at den får med seg den erfaringen.
 • Vi kan gjerne berømme hunden med stemmen, og tydelig følge den når den gjør rett i vinkelen. Da belønner vi at hunden gjorde et aktivt og rett valg.
 • Være obs på hvordan vinden er. Vinden skal ikke komme fra den retning vinkelen går)
 • Bruk gjerne natulige hindringer ved de første vinklene. Terrenget, kantstener eller lignende. (Ta bort denne "hjelpen" raskt)

Trinn 4

 • Kan påstartes når overganger og vinkler fungerer hver for seg.
 • Nå legger vi spor med både overganger og vinkler i samme sporet.
 • Fortsatt direkte påslipp på sporet
 • Lengden på sporet er ikke det viktigste her, men ha fokus på overganger til ulike underlag og vinkler.
 • Vær obs på vær og vind


Sporøkt 2 - 3 korte spor etter trinn 1

Vi gikk 3 korte spor på asfalt for å kartlegge hvordan hunden vår sporer. Spor 1 gikk Chanel fint i sporkjernen. I spor 2 dekkmarkerte hun krittmerket som markerte sporstarten (jeg kunne ikke belønne det, om jeg så gjerne ville). I spor 3 måtte jeg stoppe opp et par ganger fordi jeg syntes hun gikk for langt ut (maks 15 cm ut til hver side av sporkjerne). Belønnet alle 3 sporene med å kaste kong over hodet hennes. Jeg må øve mer på kastet mitt :-)


Litt mat må til ........
 
 


Teoriøkt 3 - treningsplan

Vi fikk tips om hvordan legge opp en treningsplan for sporoppsøk etter 30m langs en grusvei.
 1. Lære hunden å gå spor, 1 av 3, 2 av 3, og 3 av 3 økende til > 500m
 2. 30 meter rett fram på hardt underlag, 1 av 3, 2 av 3, og 3 av 3 økende spor over veg med opptil 50m på veg
 3. Ta opp og retningsbestemme sporet i opptil 90 graders vinkel. 3 av 3 direktepåslipp, 3 av 3 direktepåslipp 45, 90, 130 grader.
 4. Sporoppsøk på opptil 50m langs veg. 3 av 3 sporoppsøk 2-5 m 10 grader, 3 av 3 sporoppsøk 2-50m 10-45 opptil 90 grader. 
Tips for ukeplan - Ikke tren på samme moment på en økt

Eksempel uke 1:  1 av 3 opptil 500 m spor
                             1 av 3 30m hardt underlag
                             3 av 3 direktepåslipp
                             3 av 3 sporoppsøk 2 m, 10 grader

BELØNN KORT OG INTENSIVT! IKKE TREN PÅ DET DU ALLEREDE KAN!


Sporøkt 3 - underlagsendring og vinkler

SPOR 1:
Lengde 50m -  asfalt 20 m  - overgang til gress - gress 20 - 90 graders vinkel - 10 m gress
24 grader og sol - kjent spor
Chanel kom godt i gang, gikk overgangen helt jevnt, gikk over vinkel, jeg stoppet og gikk et par skritt bakover, Chanel tok opp sporet igjen og gikk vinkelen.
Fikk tilbakemelding på at jeg hadde god lineføring, og at Chanel har god sporteknikk :-)

SPOR 2:
Lengde 50m - asfalt 15 m - vinkel 45 grader rett etter overgang til gress, gress 20 m - vinkel 90 grader 0,5m før ut mot asfalt
24 grader og sol, fikk i oppgave å gå ukjent spor
Chanel kom i gang etter litt "leting" ved sporstart, gikk bra første overgang, gikk over vinkelen i gresset, og jeg stoppet ikke raskt nok. Jeg kjente ikke helt når hun var av, og derfor rygget jeg ikke langt nok bakover til å gi henne muligheten til å finne igjen sporet. Det ble mye feilsignaler i lina fra meg. Neste spor: kjent.

SPOR 3:
Lengde 40 m - gress 15 m - 90 grader vinkel 1 m før ut på asfalt, 5 m - inn på gress - 90 graders vinkel etter 0,5 m - 20 m gress
24 grader og sol - kjent spor
Her gikk vi helt i stå fra første stund. Chanel fant mat liggende i sporet etter 3-4 m, vi kom ikke videre. Da var både jeg og Chanel kokende varme, og det kokte litt i hodet til hundeføreren gitt....

OPPGAVE AV JENS: Jeg må stole mer på draget i lina, enn på synet mitt på adferden til Chanel + jeg må utfordre meg mer med ukjente spor.


Teoriøkt 4 - hjemmelekse og planlegge dagens siste spor

Nå skulle alle deltagerne velge et moment de skulle lage en stegringsplan på til neste dag. Jeg valgte "Dekkmarkering av gjenstand i sporet".

Dagens siste spor skulle være et spor på ca. 1 kilometer, med 2 kryssende veier. 2 av sporleggerne fikk med seg GPS. Kristin la opp et GPS spor til meg og Chanel. Jeg la opp spor til Kristin og Dora.

Sporleggern skulle gå sammen med ekvipasjen under sporet og notere seg 2 elementer ekvipasjen gjør bra, og 2 elementer de kan forbedre.

 Etter endt kursdag - på Klækken Hotell:

 
 Kristin og jeg koser oss med god mat etter en avkjølende svømmetur i bassenget.
God mat og hjemmelekser :-)
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar