søndag 11. mars 2012

Spesialsøk 17. - 19. februar

Helga 17. - 19. februar gikk vi Modul 1 - introkurs i spesialsøk med Stig Meier Berg. Dette var en morsom, krevende og veldig lærerik helg. Fredagen startet med teori hvor vi lærte hva spesialsøk er, metodebeskrivelser og treningsprinsipper.

Viktige begreper i spesialsøk er
  • deteksjon         - gjenkjenne en lukt
  • diskriminasjon  - skille lukta fra andre lukter
  • identifikasjon    - markere på innlært lukt uansett miljø

Vi kan bruke dette som en fin aktivering av hunden eller vi kan velge å trene opp en spesialsøkhund. En spesialsøkhund kan blant annet være en
 • redningshund
 • helsehund
 • kadaverhund
 • narkotikahund
 • bombehund
 • minehund
 • dyresøkende hund
 • ID hund
 • miljøhund osv.
Her er det i grunnen vår fantasi og kunnskaper som er begrensningen.


Det er blitt utviklet en plattform som kan hjelpe oss i denne treningen under kurset. Denne plattformen hjelper oss med å kunne holde en høy bellønningsfrekvens under innlæringa slik at vi kan få en god og effektiv utvikling i treninga av deteksjon, diskriminering og identifikasjon av lukter.


Chanel ved plattformen

Derfor er timing viktig.

Belønningens lov:
- du får ikke det du ønsker!
- du får det du belønner!

I løpet av lørdag og søndag trente vi eierne på hvordan plattformen skal brukes, være coach for hverandre, og observere både hund og hundeeier.

Hunden trente på
- 1 boks med litt Yellow Label te
- 1 boks med en bommullspad med YL lukt
- bokser med forstyrrende lukter

Noe av det jeg lærte desidert mest av var å observere de andre, og bli bevisst på hva man skal se etter, og hva som er viktig å legge merke til. Vi lærte mye om andre hunders adferd, og hvordan andre førere tenker og utfører treninga, noe som ga meg gode tips om problemløsing.

Det siste søket hundene gjorde ble filmet, og her hadde Stig lagt i forstyrrende lukter i noen av boksene uten at vi visste det, og alle hundene klarte det :-)

Etter endt kurs kjøpte jeg et treningsbrett vi kan bruke i videre trening, og vi fikk også tips om hvordan vi kan lage oss en egen treningsbane. Dette blir nok mye av vårens aktivitet med Chanel, og jeg har fått plass på Modul 2 i oktober i Asker. Jeg gleder meg allerede :-))