lørdag 3. mai 2014

Kritikkskjema - Vi øver oss :-)

I fjor gjennomførte vi en Cup kveld med den første øvelsen i kl. 1 i hundesporten Smeller. Å være dommer er utfordrende, og for å bli bedre til og bedømme/bruke kritikkskjemaet har Tone og jeg øvd oss på å bruke det under trening. Blant annet på juleavslutningen vår førte vi kritikkskjema på alle ekvipasjene som trente.

Dette var nyttig trening både for ekvipasjene og for oss "dommerne"!I etterkant satte vi oss ned og sammenlignet hvordan vi hadde gitt ekvipasjene poeng, og evaluerte hvordan kritikkskjemaet fungerer. Vi hadde veldig sammenfallende kritikker, og hadde hatt utfordring med poenggivning/trekk på samme sted.

Den delen i kritikkskjemaet som handler om markering på feil sted ønsker vi oss inn i helhetsinntrykket.

Dette meldte vi tilbake til Stig, så får vi høre hvordan andre Smeller grupper synes de fungerer når de gjønnomfører konkurranser.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar