torsdag 16. desember 2010

100% hverdagslydighet - med Arne Aarrestad 5. november

Helgen startet med teori fredag kveld med Arne Aarrestad, forfatteren av boka ”100 % Hverdagslydighet”.  Arne setter vanlige og lett forståelige ord på de utfordringer de fleste hundeeiere møter og hvordan de utfordringene kan løses. Han og hans hundeskole Siddis hundeskole setter da også fokus på vanlige hundeeiere som har ambisjon om å ha en lydig familiehund. Dette gjelder faktisk de aller fleste hundeeiere. Mange av de valpekursene og unghundkursene som blir holdt rundt omkring tar ofte utgangspunkt i konkurranselydighet, noe som kan være vanskelig og overføre til hverdagslige situasjoner vi kan komme opp i. Et eksempel på dette kan være å ha hunden sittende i utgangsstilling, trenger vi det i vanlig hverdagslydighet? Kanskje vi har større kontroll på hunden vår når den sitter foran oss med kontakt?
En bok verd å lese!

Hva er en lydig hund?
Det er en hund som reagerer automatisk på en kontaktlyd, og kommer tilbake til oss uten å vurdere eller tenke seg om. Hvordan lære inn dette? Læring er å være konsekvent. Kontaktlyden må belønnes 100 % til hunden reagerer automatisk.  Du roper på hunden, hunden reagerer, du sier BRA, og tar fram godbit. PS! BRA – vente – belønning. Pass på at bevegelsen etter godbiten ikke blir beskjeden om belønning. Hold heller ikke godbiten i hånda før BRA, det blir lokking av hunden. Ved lokking mister vi all verdi for hunden, og målet vårt er å være det mest interessante for hunden.

Positiv oppdragelse – positiv trening
Vi belønner selvsagt med godbiter eller lek, og bruker aldri straff fysisk eller psykisk. Straff er å tilføre et ubehag. Et ubehag kan være alt fra kjefting til fysisk korrigering. Blander vi belønning og straff vil vi ikke få til noe læring. Da vil hunden velge å gjøre/ikke gjøre en adferd for å unngå straff.
 Ved å belønne hunden med godbiter eller lek vil vi motivere den til å tilby adferd vi ønsker. Hunden vil ta mer kontakt med oss, og vi gir hunden en god trygghet. De som velger å straffe som tilbakemelding til hunden, demotiverer hunden. Dette fører til at hunden vil holde avstand, og føle seg redd og utrygg. De blir redde for å tilby adferd, og vil bli passive. De blir redde for å gjøre ”feil” adferd, for dermed å bli straffet.

Grensesetting, en nødvendighet.
Vi må lære hunden at uønsket oppførsel, ikke fungerer. Aller helst bør vi stoppe dem før de får gjort det, rope på hunden/gi kontaktlyd, det får hunden ut av situasjonen, og vi kan belønne.
Det positive valget er enklere, raskere, mer effektivt og gir bedre resultat for hund og eier!

Vår største utfordring.
 Oppdragelsen vi har fått opp gjennom mange generasjoner er den største utfordringen vår. ”Bagasjen” vi har med oss er å reagere, og ha fokus på det som blir gjort feil, og ikke si noe eller gjøre noe når vi gjør riktig. Hvordan klare og holde fokus på hva hunden gjør riktig, og ikke rope NEI når hunden gjør noe den ikke skal gjøre? Det er det vanskeligste for oss for å være konsekvente, nettopp det og klare å rope kontaktlyden når hunden stikker, løper mot andre hunder, eller lignende.

Myter om naturens metoder
Myter om rangordning som aldri er blitt dokumentert:
·         Strengt hierarki
·         Skapte konflikter
·         Er aktuell døgnet rundt
·         Fører til mye krangling.

Rangordning (dominans) kan derimot forekomme i
·         Forhold mellom to individer
·         Gjelder kun i konkurransesituasjoner
·         For å unngå konflikter
= Bygger på samarbeid, konflikter kun ved fare for overlevelse

Forhold mellom hund og menneske
·         De er totalt avhengig av oss, og må tilpasse seg vårt levesett

Naturens metoder
·         Trygghet og samarbeid for å overleve. Det vil si positiv oppdragelse = naturens metoder.

Gode vaner

Mål:                            Hunden velger selv rett adferd til rett tid.

Fremgangsmåte:                 Lære adferder
                                               Belønne frivillig adferd
                                               Redusere belønning                                  

Styre forventninger:   Skaper ro, hunden vet hvilken adferd som forventes.

OPPSUMMERING: Hva bør oppdragelsen inneholde? Hvordan lære hunden å oppføre seg?
·         Miljøtilvenning
Kindereggøvelsen har som mål 
o   at hunden blir hos eieren (kontroll),
o   at hunden slutter å reagere på nøytrale forstyrrelser,
o   fjerner usikkerhet/redsel (motbetinging)
o   tar kontakt med eier når spennende forstyrrelser opptrer (snudd forventning)

·         Sosialisering
o   Leke med mange forskjellige hunder
·         Lydig
·         Grensesetting
·         Stoppe uønsket adferd
·         Lære øvelser
·         Gode vaner
Dette er vårt ansvar som hundeeier!


Mål:                            Hunden velger selv rett adferd til rett tid
Fremgangsmåte:        Lære adferder
                                   Belønne frivillig adferd
                                   Redusere belønning

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar