lørdag 22. juni 2013

STEGRINGSPLAN - Spårhunden og lukterna

Grunnleggende sportrening.


Vi som hundetrener må lære hunden hva vi forventer av hunden. Dette må vi gjøre trinnvis før vi overlater ansvaret til hunden.

Først må vi bestemme oss for hvilken teknikk hunden skal ha når den går spor. Det er først og fremst  tidlig i treningen vi kan påvirke hundens sporadferd. Det kan ofte være smart å se hvordan hunden tar et spor under en vanlig luftetur. Ved slike spontanspor kan vi se hvordan hunden naturlig sporer uten at det blir en treningssituasjon for hunden.

 

Trinn 1 - Hardt underlag

 • Sporlegger går sporet på hardt underlag, som asfalt, grus, betong eller lignende
 • Lengde 10-40 m
 • Legges i medvind.
 • Gå med hunden i kort bånd fram til sporstart, for å unngå at den tar opp et annet spor.
 • Start når hunden har "satt på nesa"
 • På dette trinnet kan du la hunden tjuvstarte hvis den er ivrig. Vi kan fokusere på rutiner rundt sporstarten når vi vet at hunden skjønner oppgaven.
 • Direkte påslipp på sporet
 • Bestemme oss for hvor langt hunden skal kunne få lov til å gå ut til siden for sporkjernen. 10-15 cm til hver side.
 • Stoppe hvis hunden løfter hodet, går for langt ut til siden, eller gjør noe du ikke ønsker den skal gjøre i sporet.

Trinn 2 - Nye underlag og overganger

 • Hunden skal nå kunne gå rett fram 100m på hardt underlag, med nesen i sporkjernen (bare noen cm utenfor). Ha nesen i bakken hele tiden.
 • Nytt underlag, som gress, lyng osv.
 • Fortsatt direkte påslipp på sporet
 • Start gjerne på hardt underlag (kjent underlag). Gå så overgang asfalt til gress. Viktig at du stopper hvis hunden "går ut" i overgangen. Viktig å lære hunden at den skal ha samme sporteknikk som ved harde underlag hele veien.
 • Belønn ved overgangene hvor hunden bruker riktig sporteknikk
 • Rygg gjerne litt tilbake ved underlagsskifter for å unngå at det blir sporoppstart ved hvert nye underlag.
 • Lengde 200 - 300 m


Trinn 3 - Vinkler

 • Kan påstartes når hunden går overganger mellom ulike underlag uten å endre sporteknikk.
 • Legg gjerne runde vinkler før du går over til mer markante 90 grader eller spissere.
 • Vinkelen legges på et underlag. (Samme underlag)
 • Forstatt direkte påslipp på sporet
 • Gi fortsatt kort line, 2-3 m
 • Dersom hunden går over vinkelen, rygg gjerne noen skritt bakover slik at hunden får sjansen til å finne tilbake til sporet der den sist hadde det (litt før vinkelen) Det er viktig at hunden selv finner tilbake til sporet, og får med seg vinkelen, slik at den får med seg den erfaringen.
 • Vi kan gjerne berømme hunden med stemmen, og tydelig følge den når den gjør rett i vinkelen. Da belønner vi at hunden gjorde et aktivt og rett valg.
 • Være obs på hvordan vinden er. Vinden skal ikke komme fra den retning vinkelen går)
 • Bruk gjerne natulige hindringer ved de første vinklene. Terrenget, kantstener eller lignende. (Ta bort denne "hjelpen" raskt)

 

Trinn 4 - Overganger og vinkler i samme spor

 • Kan påstartes når overganger og vinkler fungerer hver for seg.
 • Nå legger vi spor med både overganger og vinkler i samme sporet.
 • Fortsatt direkte påslipp på sporet
 • Lengden på sporet er ikke det viktigste her, men ha fokus på overganger til ulike underlag og vinkler.
 • Vær obs på vær og vind

 

Trinn 5 - Forstyrrelser

 • Kortere spor med forstyrrelser
 • Spor med varierende underlag, overganger og vinkler
 • Fokus på planlagte forstyrrelser
 • Fortsatt direkte påslipp på sporet
 • Det legges inn ulike forstyrrelser: lukter, synsinntrykk, lyd, som tisseflekker, kryssende spor, damer i burka, syklister, andre dyr, trafikk, anleggsstøy ol.
 • Ikke mer forstyrrelser enn hunden klarer å takle, øk suksessivt, men på grensen


 

Trinn 6 - Sporoppsøk

 • Sporet skal inneholde alle elementer fra tidligere trinn
 • Nå skal hunden starte å lete opp sporet
 • Start med at sporet starter noen meter foran hunden i hundens retning
 • Arbeid deg så rundt klokka
 • Varier avstand

 

Trinn 7 - Gi hunden ansvar

 • Her kan du introdusere sporlina hvis du ikke allerede har gjort det
 • Gi mer line, og mer ansvar til hunden
 • Gå gjennom alle momentene fra tidligere trinn
 • Varier miljø
 • Stopp opp som tidligere hvis hunden ikke sporer slik du vil den skal spore

 

Trinn 8 - Ukjente spor

 • Nå kan du starte å gå spor som er ukjent for deg og hunden
 • Ikke vanskelige i starten
 • Ha fokus på draget i lina
 • Gå så etterhvert spor med alle momenter fra tidligere trinn
 • Varier lengde, overganger, underlag, miljø og forstyrrelser
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar